کتاب‌های من

23 نوامبر 2015

به نام قلم؛ آن‌گاه که نمی‌نویسد اعدام.

شوق نوشتن، پیش از آن‌که نوشتن بدانم با من بود. آن روزها داستان‌ها، شعرها و مطالب را با قلم خاطره بر ذهن کودکی‌ام حک می‌کردم.

آن‌قدر نوشته‌هایم در برابر نانوشته‌ها اندکند که همواره خود را شرمسار قلم و کاغذ می‌پندارم.

آثار به چاپ رسیده‌‌ام به این شرح‌اند.

 

آواز کوه یخ / پاییز ۱۳۹۹

لبخند از تو، طوفان از من / پاییز ۱۳۹۹

باز باران با چشم‌های تو / زمستان ۱۳۹۸

قلیدون / تابستان ۱۳۹۶

اطلس مسلمانی / زمستان ۱۳۹۵

از عاشقی طفره نرو … / زمستان ۱۳۹۴

AzAsheghi

شعر با کفش‌های پاشنه بلند / زمستان ۱۳۹۲

MS_1165

احرام نگاه / زمستان ۱۳۹۰

MS_1162

سه گام تا آرامش شغلی / تابستان ۱۳۹۰

MS_1160

کوتاه‌ترین بلند / بهار ۱۳۸۶

MS_1163

به یک اشاره می‌گذرم / پاییز ۱۳۸۴

MS_1164

کوتاه چون عمر / زمستان ۱۳۸۳

MS_1161

حسابدار خود باشید / تابستان ۱۳۸۳

MS_1159

آرزوهای مکتوب / زمستان ۱۳۸۲

MS_1158

بعد از ما… / پاییز ۱۳۸۲

MS_1102

از نگاه دختر / زمستان ۱۳۸۱