Senecio Kilimanjar

6 آگوست 2009

به طور قطع نمی‌تونم بگم که این گونه‌ی گیاهی که خیلی زیبا و عظیم هست، فقط در منطقه‌ی کلیمانجارو وجود دارد، اما مردم محلی و راهنماهای منطقه این‌طوری می‌گفتند و بر این باور بودند. چیزی شبیه به نخل‌های تزئینی، اما بسیار بزرگ.

MS_8

Senecio Kilimanjari

قله‌ای که در پشت تصویر مشاهده می‌کنید، قله‌ی ماونزی واقع در منطقه‌ی کلیمانجارو و نزدیک قله‌ی اصلی است. با ارتفاعی نزدیک به ۵۱۴۹ متر.

همان‌طور که می‌دانید نام منطقه کلیمانجارو، نام قله کیبو و بالاترین نقطه و بام آفریقا، هورا به معنای آزادی نام‌گذاری شده است. اما همه قله را به نام کلیمانجارو می‌شناسند.