مسیرهای صعود به قله

۲۵ دی ۱۳۸۷

در گزارش قبلی، صحبت از مسیرهای صعود به قله‌ی کلیمانجارو به میان آمد. مناسب دیدم تا این مسیرها را از روی نقشه نیز نمایش دهم.

از میان این هفت مسیر، تنها یک مسیر است که می‌تواند شما را از کشور کنیا به قله‌ی کلیمانجارو برساند و مابقی‌ این مسیرها در کشور تانزانیا واقع شده‌اند.

MS_102

یکی از پر ترددترین این مسیر‌ها، مسیر مارانگو است که به دلیل وجود کمپ‌های مسقف و استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید روشنایی، اغلب کوهنوردها این مسیر را برای صعود انتخاب می‌کنند.