ما به شهر موشی رسیدیم

۱۷ بهمن ۱۳۸۷

ساعت کمی از هفت شب گذشته بود که به شهر موشی رسیدیم. در مسیر راه چندین بار به بهانه‌های مختلف توقف کردیم و از دیدنی‌های منطقه استفاده کردیم و عکس گرفتیم. روستایی‌ها میوه‌های مختلفی را برای عرضه کنار جاده آورده بودند و ما نیز فرصت را غنیمت شمرده و حسابی از خجالت انبه‌ها در آمدیم.

الان اعضاء تیم در هتل مشغول استراحت کردن هستند تا موقع صرف شام فرا برسد.

Tanzania-Summer-08-Eng-with-title

ما فردا صبح هتل را به مقصد ورودی مارانگو ترک خواهیم کرد و از آن‌جا صعود خود به کلیمانجارو را آغاز خواهیم کرد. به احتمال زیاد در مدت زمان حضور در منطقه دسترسی به اینترنت نخواهیم داشت. امیدوارم شش روز بعد با خبر خوش صعود تمامی اعضاء تیم مجدد گزارش سفر را آغاز کنم.