ما از خود صعود می‌کنیم

۲۸ دی ۱۳۸۷

رسم بر این است که تیم‌های ورزشی، هدف خود را در قالب یک شعار بیان نمایند. تیم ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما نیز شعاری برای اهداف کوهنوردی خود در صعود به قله‌ی کلیمانجارو انتخاب کرده‌ایم.

We’re Climbing Ourselves

MS_88

ما تصمیم داریم تا به معنای واقعی این شعار را زندگی نموده و آن را عملی نماییم.

“We’re Climbing Ourselves”

“ما می‌خواهیم از خودمان صعود کنیم.”

ما تصمیم نداریم تا از کوه بالا برویم؛ بلکه می‌خواهیم از خود صعود کنیم؛ می‌خواهیم فاتح خود باشیم؛ می‌خواهیم جایی بایستیم که تمام تعلقات دنیاییمان زیر پا قرار گرفته باشند؛ می‌خواهیم جایی بایستیم تا تمامی هواهای نفسانیمان زیر پا قرار گرفته باشند و …

————————————————————————————————————————————

* با تشکر و سپاس فراوان از سرکار خانم لعیا خاقانی به خاطر درک بالا از اهداف کوهنوردی تیم، که منجر به طراحی نماد فوق شده است.