فاتحان کلیمانجارو

3 مارس 2009

شاید در حال حاضر پرداختن به موضوع “فاتحان کلیمانجارو” خیلی ضروری به نظر نرسد؛ اما من تصمیم دارم تا اطلاعات کاملی از افراد صعود کننده به قله‌ی کلیمانجارو را جمع‌آوری نمایم. بدین ترتیب در آینده‌ای نه چندان دور می‌توانیم به اطلاعات ارزشمندی از فاتحان کلیمانجارو دست یابیم.

اطلاعاتی مانند: اولین فاتح مرد و زن ایرانی کلیمانجارو؛ جوان‌ترین و مسن‌ترین فاتح ایرانی کلیمانجارو؛ بیشترین صعود به کلیمانجارو؛ سنگین‌‌وزن‌ترین فاتح کلیمانجارو و … .

MS_68

قطعا محقق شدن این هدف بستگی به همکاری تمامی کوه‌نوردان و هم‌نوردان عزیز دارد. امیداورم دست یاری مرا به گرمی بفشارید.

از تمامی فاتحان کلیمانجارو دعوت می‌شود تا اطلاعات زیر را به همراه یک قطعه عکس از فتح قله و یا گواهی صعود برای من به آدرس krt_group@yahoo.com ایمیل نمایند.

نام و نام خانوادگی: نام پدر:

تاریخ تولد: محل سکونت:

تعداد دفعات صعود: تاریخ‌ (تاریخ‌های) صعود:

مسیر (مسیرهای) صعود: تعداد روزهای صعود:

خواهشمند است در عنوان نامه‌ی خود واژه‌ی “فاتحان کلیمانجارو” را قید فرمایید.

لیست زیر در حال تکمیل شدن است و فعلا بر اساس تاریخ دریافت اطلاعات تنظیم شده است.