زنگبار

۲۳ دی ۱۳۸۷

اگر در خانه خود فرهنگ لغت دهخدا را دارید، کار چندان دشواری در پیش نخواهید داشت. فقط کافی است تا معنی کلمه “زنگبار” را پیدا نموده و از اطلاعاتی که مرحوم دهخدا پیرامون آن جمع‌آوری نموده است، استفاده نمایید؛ اگر هم فرهنگ لغت دهخدا را در اختیار ندارید، من کار شما را ساده می‌کنم.

کافی است تا به این لینک مراجعه نموده تا اطلاعات کاملی پیرامون این کلمه به دست آورید.