درخت باووباوو

4 آوریل 2009

شاید بتوان قاره‌ی آفریقا را زادگاه درختان Bao Bao دانست. درختانی بسیار تنومند و عظیم. در مسیر بازگشت از قله‌ی کلیمانجارو، حد فاصل ورودی مارانگو و شهر موشی، یکی از این درختان عظیم‌الجثه در کنار جاده توجه هر گردشگری را به خود جلب می‌نماید. در سال ۱۳۸۴ توانستیم کنار این درخت چند عکس یادگاری گرفته و فیلم‌برداری نماییم. امسال وقتی مینی‌بوس ما کنار این درخت توقف نمود، به دوستان گفتم از ماشین پیاده شوید، تا بتوانیم کنار این درخت عکسی به یادگار بگیریم؛ اما با کمال تعجب متوجه شدیم که چند مرد روستایی کنار درخت نشسته‌اند و از گردشگران برای عکس انداختن کنار این درخت پول می‌گیرند. معترض شدم و گفتم که این درخت یک نعمت خدادادی است و متعلق به کسی نیست، چرا باید چنین اتفاقی بیافتد که راهنمای ما گفت: چون این درخت در حیاط خانه‌ی این مرد روستایی که هیچ حصاری هم نداشت، واقع شده است، این حق طبیعی او به شمار می‌رود که از گردشگران پول مطالبه نماید. از عظمت این درخت همین بس که ما دفعه‌ی قبل، هشت نفری دست به دست هم دادیم، فقط توانستیم یک طرف این درخت را بپوشانیم.

MS_7